Silver Hunt's Pax Tectum
"Atlas"


f: 2011-03-16

e: J NO V- 06 Mimmtrix Gibson af Sally
u:
J C.I.E SE VCH NORDV-08 KBHV-09 Silver Hunt's Demeter

Ägare:
Renè Brauer och Sara Hellström, Angered

Atlas flyttar till Angered med René och Sara.
 
 
7 veckor
 
   
 
   
 
 Utställning:
 
 
Viltspår:
 
 
 
Eftersöksgrenar:
ukl: V6 S10
 
Jaktprov:
 
HD A
AD ua