Populära hundraser Archive

Populära hundraser i Sverige

Har du funderat på vilka de mest populära hundraserna i Sverige är? Kanske funderar du själv på att skaffa hund och vill välja en ras som är uppskatta

Skillnad mellen renrasig hund och blandras

Ordet blandras har genom åren fått en dålig klang. Det är inte ovanligt att människor associerar blandrashundar med gatuhundar, eller helt enkelt hund