Ordet blandras har genom åren fått en dålig klang. Det är inte ovanligt att människor associerar blandrashundar med gatuhundar, eller helt enkelt hundar som är “smutsiga” av sig. Så är dock inte fallet och genom åren har betydelsen ändrats väldigt mycket. Det finns dock ändå en skillnad mellan blandrashundar och renrasiga hundar och här berättar vi vad!

Egenskaper

Du kommer att ha mycket lättare att veta vilken typ av egenskaper det är som din hund har om du väljer en renrasig. Detta gäller dock främst de fysiska egenskaperna, alla hundar har olika personligheter. Du kommer bland annat att kunna säkerställa hur stor hunden blir när den är fullvuxen, vilken typ av pälsvård hunden kräver samt om det finns underlag för några eventuella sjukdomar eller hälsoproblem.

Med blandraser är det lite annorlunda, speciellt om du inte vet vilka raser som är inkluderade. En blandras kan vara en hund som är en mix av två renrasiga hundar och då är det oftast lättare. En blandras kan också vara en mix av hur många raser som helst och då är det svårt att förutse egentligen någonting alls.

Ett stort plus med blandrasen är dock att du får en mycket unik hund. Ingen är den andra lik, vare sig det gäller personlighet, egenskaper eller utseende.